ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

на придбання товару
інтернет-магазину
«TheSofa» 

Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі - ЦКУ) та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 103, Адміністрація сайту в особі інтернет-магазину «TheSofa » (далі – Продавець), публікує цей публічний договір, який є договором-офертою (далі – Договір) стосовно як фізичних, так і юридичних осіб (далі – Покупець) та має відповідну юридичну силу при продажу товарів чи послуг, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця https://thesofa.com.ua.

Факт здійснення Покупцем замовлення товару чи послуги, в усній (телефоном або в магазині, офісі) або письмовою (через сайт або електронну пошту), згідно зі ст. 642 Цивільного кодексу України, є повним та беззастережним прийняттям умов даного договору та інформації викладеної на сайті, а також є згодою Покупця, який користується послугами або купує Продукт, з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співробітництва, викладеними у цьому Договорі.

1. Загальні положення

1.1. «Оферта» - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

1.2. «Товар» - перелік найменувань асортименту, представленого на офіційному сайті продавця https://thesofa.com.ua.

1.3. «Продавець» - ФОП Зайцева В.Г., що реалізує Товар/послуги, представлені в інтернет-магазині на сайті https://thesofa.com.ua але не обмежується лише сайтом.

1.4. «Покупательь» - фізична чи юридична особа, яка вступила до договірних відносин з Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

1.5. «Акцепт» - повне та беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

1.6. «Заказ» - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказаному Покупцем при розміщенні замовлення на інтернет-сайті Продавця https://thesofa.com.ua або замовлені будь-яким іншим способом.

1.7. «Кур'єрська доставка» - безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки, або від працівника ПРОДАВЦЯ, або від іншої уповноваженої Продавцем особи Покупцю в місці, зазначеному Покупцем як адреса доставки, на платних або безкоштовних умовах.

1.8. «Інтернет магазин» або «Сайт» - веб-сторінка ПРОДАВЦЯ https://thesofa.com.ua.

1.9. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився із змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, характеристиками товару, ціною товару, умовами оплати вартості товару, умовами доставки товару та оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо товару, порядком розірвання цього Договору.

2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю замовлений та сплачений Покупцем товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти замовлений товар від продавця.

2.2. Сторони за цим Договором підтверджують, що укладення цього Договору здійснюється на підставі вільного волевиявлення кожної із Сторін та при повному розумінні предмета та умов цього Договору.

2.3. Шляхом укладання цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про умови доставки та умови оплати вартості доставки товару, що продається за умовами цього Договору, а також з інформацією про сам товар, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, його якості, характеристиками матеріалу, з якого товар вироблено та з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики товару та їх значення та згоден на придбання такого товару з такими характеристиками.

2.4. За додатковою домовленістю Сторін за Договором, а також за окрему плату, Продавець може допомогти у здійсненні монтажу, складання товару. Продавець має право здійснювати встановлення (монтаж), збирання товару за допомогою третіх осіб, при цьому продавець не несе відповідальності за якість та результат робіт, що виконуються такими третіми особами.

3. Термін та умови доставки товару, умови прийняття-передачі товару

3.1. Строк протягом якого Продавець зобов'язаний доставити Покупцеві замовлений ним товар, передбачений специфікацією до цього Договору, становить до 30 робочих днів з дати оплати Покупцем вартості товару відповідно до умов цього Договору.

3.2. Сторони домовилися, що Продавець має право не приступати до виконання умов цього Договору у разі несплати покупцем належним чином та у повному обсязі вартості товару на умовах, передбачених цим Договором.

3.3. Право власності на товар переходить від Продавця до Покупця з моменту прийняття такого товару Покупцем. Ризик випадкового псування або втрати товару, що поставляється, переходить від Продавця до Покупця разом з виникненням у останнього права власності на такий товар.

3.4. Доставка товару відбувається на розсуд продавця або його силами чи силами третіх осіб, які надають послуги з перевезення товару (перевізником). Сторони встановили, що Продавець має право самостійно визначати перевізника без погодження з Покупцем.

3.5. Доставка товару відбувається за адресою, вказаною Покупцем у замовленні на товар (далі за текстом – «місце доставки товару»). Доставка товару не включає занесення товару до приміщення, яке відповідає місцю доставки товару.

3.6. У разі доставки товару силами перевізника така доставка товару Покупцю відбувається за рахунок Покупця.

3.7. Замовлення доставки товару у перевізника здійснює продавець самостійно. Продавець самостійно без погодження з Покупцем визначає перевізника, який здійснює доставку товару Покупцю.

3.7.1. Замовлення доставки товару у перевізника здійснює продавець самостійно. Продавець самостійно без погодження з Покупцем визначає перевізника, який здійснює доставку товару Покупцю.

3.8. Продавець не несе відповідальності за термін доставки товару компанією перевізником.

3.9. Продавець не несе відповідальності за послуги надані перевізником.

3.10. У разі безпідставного неприйняття Покупцем товару доставленого (спрямованого) Продавцем (перевізником) Покупцю або у разі повернення товару Покупцем Продавцю, за винятком випадків повернення неякісного/некомплектного/невідповідного асортименту товару, Продавець має право при поверненні грошових коштів вимогами п. 5.3. цього Договору, утримати суму понесених витрат, які є вартістю доставки такого товару Покупцю.

3.11. Про точну дату та час готовності прибуття на місце доставки товару Покупцю Продавець (перевізник) повідомляє Покупця за допомогою телефонного зв'язку за номером телефону Покупця, вказаним Покупцем у замовленні на товар. Покупець зобов'язаний забезпечити свою присутність або присутність третіх осіб, які могли б здійснити приймання-передачу товару за місцем доставки товару в обумовлену Продавцем (перевізником) дату та час. Покупець зобов'язаний прийняти товар у день прибуття товару за місцем доставки товару.

3.12. У разі відсутності Покупця за місцем доставки товару на дату та час, погоджений Сторонами, Продавець має право залишити такий товар на власне зберігання, при цьому вартість кожного дня зберігання товару протягом строку, що починається після закінчення строку передачі товару, встановленого пунктом 3.1 цього Договору. , складає 200 грн. 00 коп. (двісті грн. 00 коп.) за кожен день.

3.13. У разі якщо зберігання неприйнятого Покупцем товару здійснюється на складі перевізника, Покупець зобов'язаний сплатити вартість такого зберігання на користь такого перевізника за весь термін зберігання такого товару.

3.14. Якщо товар не був прийнятий (вивезений) Покупцем протягом 10 календарних днів після його доставки до місця доставки товару, Продавець має право розпорядитися таким товаром на свій розсуд без повернення Покупцю вартості такого товару.

3.15. Повторна доставка товару Покупцю здійснюється силами та за рахунок Покупця зі складу Продавця (або перевізника), адреса якого повідомляється Продавцем за запитом Покупця додатково.

3.16. Сторони домовилися, що у разі відсутності Покупця за місцем доставки товару, передача товару може бути здійснена іншій особі (третій особі), яка знаходиться за місцем доставки товару, і яка має при собі і пред'явила продавцю документ, що підтверджує укладення Договору (договір та/ або квитанція про сплату вартості товару та/або інше) між його сторонами або оформлення доставки товару.

3.17. При прийомі-передачі товару Покупець (або третя особа) зобов'язаний перевірити асортимент, кількість доставленого товару на відповідність замовлення Покупця та накладної на відповідний товар, а також комплектацію товару та наявність видимих ​​недоліків товару.

3.18. Шляхом підписання Покупцем (або третьою особою) видаткової накладної/іншого документа, що підтверджує фактичне прийняття товару Покупцем (або третьою особою) від перевізника, Покупець (або третя особа) підтверджує відсутність претензій щодо асортименту, якості та комплектності отриманого товару.

3.19. Прийом-передача товару за асортиментом та кількістю здійснюється відповідно до замовлення, вчиненого Покупцем. Прийом-передача товару за якістю здійснюється відповідно до нормативно-правових актів та нормативних документів, дія яких поширюється на товар, що є предметом цього договору, а також відповідно до умов цього Договору.

3.20. У разі доставки товару силами Продавця відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець. У разі доставки товару перевізником відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцеві несе перевізник.

4. Якість товару, гарантійний термін товару, умови та порядок врегулювання питань щодо невідповідності товару умовам Договору

4.1. Якість товару має відповідати ГОСТ, ТУ (нормативно-правових актів та нормативних документів) або вимогам Покупця, які прописані у відповідних документах (сертифікати, свідоцтва про якість тощо) та передбачені умовами цього Договору.

4.2. Продавець гарантує доставити та передати Покупцеві якісний товар, який відповідає державним стандартам (у разі їх встановлення для такого виду). Гарантія якості товару поширюється попри всі комплектуючі (складові) частини товару.

4.3. Гарантійний термін товару вказується у видатковій накладній на відповідний товар. Гарантійний термін починає дію з моменту підписання Покупцем накладних на відповідний товар або інші строки, передбачені чинним законодавством України.

4.4. Умови гарантійного строку та терміну служби товару поширюються на товар, щодо якого покупцем було пред'явлено такі документи без винятку:

    - видаткова накладна на товар;

    - квитанцію, що підтверджує сплату покупцем вартості товару.

4.5. Умови гарантійного терміну товару та терміну служби товару не поширюються на товар, монтаж (установка) та/або складання, ремонт (усунення недоліків) якого здійснюється самостійно Покупцем або третіми особами, за винятком третіх осіб, залучених Продавцем згідно з п. 2.4. справжньої угоди. Умови гарантійного терміну товару та терміну служби товару не поширюються на товар, умови експлуатації та/або транспортування та/або збереження якого були порушені Покупцем.

4.6. Продавець не несе відповідальності за погіршення функціональності товару, у разі якщо причиною такого погіршення стали неможливість належної установки (монтажу) товару у зв'язку з нерівностями, дефектами стелі та/або підлоги, та/або стін, які є у приміщенні встановлення (монтажу) товару та /або невідповідність приміщення, в якому здійснено встановлення (монтаж) товару, відповідним стандартам та нормам.

4.7. Претензії щодо кількості та/або асортименту та/або якості (щодо видимих ​​недоліків товару), та/або комплектності товару Покупець зобов'язаний пред'явити продавцю в момент прийому-передачі товару від Продавця Покупцю у т.ч. за допомогою телефонного зв'язку, якщо доставка товару здійснювалася перевізником. Шляхом укладання цього Договору Сторони за Договором встановили, що зазначений термін на пред'явлення Покупцем Продавцю претензій щодо кількості та/або асортименту та/або якості (щодо видимих ​​недоліків товару), та/або комплектності товару є розумним.

4.8. Після завершення прийому-передачі товару від Продавця Покупцю, Покупець не може пред'являти претензії Продавцю щодо кількості товару та/або асортименту товару та/або неналежної комплектації товару та/або недоліків товару, які могли бути виявлені Покупцем під час приймання-передачі товару.

4.9. Претензії щодо прихованих недоліків товару, недоліків, які були допущені виробником товару та не могли бути виявлені Покупцем у момент прийому-передачі товару від Продавця Покупцю, можуть бути пред'явлені Покупцем на адресу Продавця протягом 14 денного терміну, який поширюється на товар, що поставляється за умовам цього Договору.

4.10. У разі виявлення Покупцем у момент прийому-передачі товару від Продавця недоліків товару, Покупець зобов'язаний одразу, до залишення Продавцем (представником Продавця, перевізником) місця доставки товару та до моменту підписання Покупцем супровідних документів на товар, повідомити про це Продавця.

 4.11. У разі прийняття Сторонами рішення про повернення товару, щодо якого виникли питання якості, Продавцю, Покупець повинен негайно, до моменту залишення Продавцем або перевізником місця доставки товару, передати Продавцю або перевізнику такий товар з метою вивчення Продавцем характеру, причини появи нестачі товару, аналізу питання можливого усунення нестачі товару та вчинення інших дій, спрямованих на врегулювання виниклих претензій з боку Покупця.

4.12. Сторони домовилися, що у разі якщо товар, який був доставлений Продавцем Покупцеві, є не укомплектованим належним чином або до товару не додані належні комплектуючі деталі, Продавець зобов'язаний зробити доукомплектування товару або доставити комплект необхідних деталей протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати отримання відповідної претензії від Покупця.

4.13. Сторони домовилися, що у разі якщо товар доставлений Продавцем Покупцю має недоліки, Продавець зобов'язаний усунути такі недоліки товару протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання відповідної претензії від Покупця та отримання неякісного товару, якщо повернення товару Продавцю передбачається характером встановленої нестачі товару.

4.14. Сторони встановили, що строк та порядок заміни неякісного товару регулюються Законом України «Про захист прав споживачів» та здійснюється негайно або у двомісячний строк у разі відсутності товару на складі Продавця, якщо такий товар є в наявності.

4.15. Шляхом укладання цього Договору Сторони домовилися та встановили, що строки усунення недоліків та доукомплектування товару відповідно до пунктів 4.11. та 4.12. цього Договору є розумними з огляду на необхідний час на перевезення товару, вивчення характеру недоліків, часу, необхідного для усунення недоліків товару, часу, необхідного для доставки товару. для вчинення інших дій, пов'язаних із приведенням товару у відповідність до вимог цього Договору.

4.16. Сторони за цим Договором домовилися, що при виникненні розбіжностей щодо наявності недоліків товару або причин виникнення таких недоліків, Продавець має право здійснити огляд товару за місцем доставки товару або запропонувати здійснити Покупцем повернення товару, щодо якого у Покупця є претензії щодо його якості.

4.17. Порядок задоволення обґрунтованої претензії Покупця здійснюється за згодою Сторін цього Договору, якщо інше не встановлено умовами цього Договору або обов'язковість певних дій не передбачена чинним законодавством України.

4.18. Сторони встановили, що Покупець не має права на повернення товару, який відповідає вимогам цього Договору, підписаної Сторонами Специфікації, а саме за кількістю, асортиментом, комплектністю та який був доставлений Покупцю відповідно до умов цього Договору.

5. Умови та порядок розрахунку між Сторонами

5.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця відповідно до банківських реквізитів, зазначених у рахунку на оплату відповідного товару, наданого Покупцю Продавцем.

5.2. Датою оплати Покупцем вартості товару вважається дата надходження відповідної суми коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

5.3. Розрахунок за замовлений Покупцем товар здійснюється Покупцем у строк та спосіб, що узгоджений з Продавцем.

5.4. Вартість доставки товару у разі доставки товару Покупцю за допомогою послуг перевізника Покупець зобов'язаний здійснити одночасно з оплатою вартості товару згідно з пунктом 5.3. справжньої угоди.

6. Права та обов'язки Сторін Договору

6.1. Обов'язки продавця:

6.1.1. Здійснити доставку товару, а також передати товар Покупцю дотримуючись умов цього Договору;

6.1.2. Дотримуватися умов Договору та виконувати обов'язки, які прямо передбачені умовами цього Договору або випливають із умов цього Договору.

6.2. Права продавця:

6.2.1. Вимагати від Покупця прийняття товару, який поставлено відповідно до умов цього Договору;

6.2.2. Вимагати від Покупця виконання та дотримання умов цього Договору, які прямо передбачені умовами цього Договору або випливають із умов цього Договору, належним чином та у встановлені терміни.

6.3. Обов'язки Покупця:

6.3.1. Здійснити або забезпечити прийом товару у Продавця або перевізника дотримуючись умов цього Договору;

6.3.2. Дотримуватися умов Договору та виконувати обов'язки, які прямо передбачені умовами цього Договору або випливають із умов цього Договору.

6.4. Права Покупця:

6.4.1. Вимагати від продавця доставки та передачі товару відповідно до умов цього Договору;

6.4.2. Вимагати від продавця виконання та дотримання умов цього Договору, які прямо передбачені умовами цього Договору або випливають із умов цього Договору, належним чином та у встановлені строки.

7. Відповідальність Сторін Договору та порядок розгляду та врегулювання спорів

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання будь-якої із Сторін обов'язкових умов цього Договору така Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Сторони за цим Договором домовилися, що будь-які спори, які можуть виникнути між Сторонами під час дії цього Договору, можуть вирішуватись шляхом пред'явлення однією Стороною за цим Договором іншій Стороні за Договором відповідної претензії викладеної письмово або будь-яким іншим способом, передбаченим умовами цього Договору..

7.3. Розгляд претензій здійснюється протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати отримання претензії Стороною, на адресу якої така претензія була надіслана, якщо інше не встановлено умовами цього Договору.

7.4. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо спору, такі спори та розбіжності вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8. Термін дії договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його акцепту покупцем.

9. Зміна умов Договору та його розірвання

9.1. Умови цього Договору можуть бути змінені або доповнені Сторонами лише при досягненні взаємної згоди Сторін.

9.2. Сторони домовилися, що у разі розірвання цього Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від передачі Продавцем товару, зазначеного у видатковій накладній або замовленні після оплати вартості товару та здійснення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцю сплачені ним кошти або має право повернути такі кошти частково у розмірі не більше 0,1% від загальної вартості товару, замовленого покупцем. Продавець має право повернути кошти Покупцю у будь-якому іншому розмірі, якщо на те є взаємна згода сторін за цим Договором.

9.3. У разі відмови Покупцем від передачі Продавцем частини товару, замовленого Покупцем, після оплати вартості товару та здійснення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним кошти за такий товар або має право повернути такі кошти частково у розмірі не понад 0,1% від загальної вартості товару, який був замовлений покупцем.

10. Конфіденційність та захист персональних даних

10.1. Надаючи свої персональні дані на Сайті при оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (у тому числі й передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.2. Інтернет-магазин використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Інтернет-магазином, у тому числі за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

10.3. Інтернет-магазин зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам та третім особам, які діють на підставі договору з Інтернет-магазином, у тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

11. Інші умови Договору

11.1. Сторони встановили, що визнання цього договору недійсним у будь-якій його окремій частині не є підставою для визнання недійсним Договору у його повному обсязі.

11.2. Шляхом укладання цього Договору Покупець надає Продавцю згоду на обробку та зберігання своїх персональних даних з метою реалізації відносин, що виникають між Сторонами на підставі цього Договору, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері реклами , збору персональних даних у комерційних цілях, відносин у сфері статистики відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Шляхом укладання цього Договору Покупець підтверджує, що попереджений (знаком) зі своїми правами, передбаченими ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".

11.4. Інтернет-магазин має право вносити зміни до тексту цього договору на свій розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупця. Актуальна (чинна) редакція договору завжди доступна на Сайті.